วิสรรชนีย์
ลากข้าง
พินทุ์อิ
ฝนทอง
ตีนเหยียด
ตีนคู้
ไม้หน้า
ไม้โอ
หางกังหัน
ไม้หันอากาศ
ไม้ผัด
ฟันหนู
หยาดน้ำค้าง
นิคหิต
นฤคหิต

สระ ในภาษาไทยมี ๒๑ รูป

จำได้บ้างไหม ว่าชื่อข้างต้นนี้ มีหน้าตาเป็นอย่างไร?

สืบเนื่องจาก ภาพตัวอย่าง รายการโทรทัศน์ "ถ้าคุณแน่ อย่าแพ้ ป.๔" ที่มีคำถามเกี่ยวกับ ชื่อรูป (vowel forms) ของสระ (๒๑ รูป) เช่น "ลากข้าง, ไม้หน้า, ไม้ผัด" ฯลฯ ล้วนเป็นชื่อ ที่น่าสนใจ แต่ลืมไปแล้ว ทำให้กลับไปค้นหา รื้อฟื้นความจำ เพราะไม่ได้ใช้อีกเลย หลังจากสอบในชั้นเรียน

สระ ทั้ง ๒๑ รูป มีดังต่อไปนี้...

 1. วิสรรชนีย์ (ะ)
 2. ลากข้าง (า)
 3. พินทุ์อิ (  ิ)
 4. ฝนทอง ( ่)
 5. ฟันหนู (")
 6. หยาดน้ำค้าง หรือ นิคหิต หรือ นฤคหิต ( ํ)
 7. ตีนเหยียด ( ุ)
 8. ตีนคู้ ( ู)
 9. ไม้หน้า (เ)
 10. ไม้ผัด หรือ หางกังหัน หรือ ไม้หันอากาศ ( ั)
 11. ไม้ม้วน (ใ)
 12. ไม้มลาย (ไ)
 13. ไม้โอ (โ)
 14. ไม้ไต่คู้ ( ็)
 15. รึ (ฤ)
 16. รือ (ฤๅ)
 17. ลึ (ฦ)
 18. ลือ (ฦๅ)
 19. ตัวออ (อ)
 20. ตัววอ (ว)
 21. ตัวยอ (ย)

เมื่อนำเอา สระ ๒๑ รูป มาประสมรวมกัน ได้ สระ เพิ่มขึ้น เป็น ๓๒ เสียงสระ เช่น
  • ฝนทอง รวมกับ พินทุ์อิ ได้หน้าตาสัญญลักษณ์เป็น   ี (สระ อี),
  • พินทุ์อิ รวมกับ ฟันหนู ได้หน้าตาสัญญลักษณ์เป็น   ื (สระ อือ),
  • ลากข้าง รวมกับ นิคหิต ได้หน้าตาสัญญลักษณ์เป็น   ำ (สระ อำ)

ซึ่งในชีวิตประจำวัน เราเรียกแต่ ชื่อสัญญลักษณ์ (symbol) ของ สระ (๓๒ เสียง) อาทิคำว่า สระอะ, สระอา, สระอิ, สระอุ, สระอู, สระโอ ฯลฯ ทำให้แทบไม่มีการเรียก ชื่อจริง (ของสระบางตัว) แล้วก็ลืม

ปัจฉิมลิขิต:
• อักษร อ, ว, ย เป็นได้ทั้ง พยัญชนะ และ สระ แล้วแต่สถานการณ์
• ฝนทอง เป็นขีดเล็กๆ ไม่ใช่ ไม้เอก เพราะ ไม้เอก เป็น วรรณยุกต์ (tone)

อังคาร ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
[x] contact binidia call: 09 0985 0272 ·» ((§))
binidia logo
binidia: (binary+idea+media) » Graphic Design, Web Design & Maintenance, e-Direct Mail, Online Registration and so on...
128/191 P.S.T.city home Building, Non-Si Rd. Soi 14, Yananwa, Bangkok 10120, Thailand.
Tel: 09 0985 0272,   email: kobbaka (at) gmail.com, Office Map» click, google map» click GPS: 13.690777,100.537777
(บินนิเดีย ๑๒๘/๑๙๑ อาคาร พีเอสทีซิตี้โฮม ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี 14, ยานนาวา กรุงเทพ ๑๐๑๒๐ โทร: ๐๙ ๐๙๘๕ ๐๒๗๒)

| IP=54.156.76.187 | Server Time= ICT 2018-05-27 18:43:24 pm | version 5.3.29
« บินนิเดีย » สระ ในภาษาไทยมี ๒๑ รูป (Thai Vowel has 21 forms' name & total 32 voices) © 2011 copyright. All rights reserved.