bench between two palm trees at Alicante, Spain, August ภาพแรกที่ผ่าน และมีคนดาวน์โหลดแล้ว

ขายภาพถ่าย กับ iStockPhoto

เมื่อคราวที่วางแผน ไปเที่ยวยุโรป กับซื้อกล้อง dSLR ตัวแรก ก็ตั้งใจว่า จะเอาภาพถ่าย ไปขายออนไลน์ ผ่านเอเจ็นซี่ ไอสต็อคโฟโต้ (iStockPhoto.com) และอื่นๆ เผื่อจะได้เงินกลับคืนมาบ้าง หลังจากเลือกภาพ เตรียมข้อมูล สมัคร ส่งภาพตัวอย่างเพื่อตรวจสอบในรอบแรก (ซึ่งผ่านไม่ยากนัก) แล้วจึงส่งภาพจริง เพื่อขาย (ภาพทริปสเปน-ฝรั่งเศส-อังกฤษ ขนาด 3872 x 2592 px 2008-11-07) แต่ก็โดนคัดทิ้ง ทีละภาพๆ เนื่องจากไม่ผ่านกฏเกณฑ์เงื่อนไข ที่มีเยอะมาก ช่างยากเย็นแสนเข็ญซะนี่กระไร

การเตรียมภาพถ่าย ใช้ขนาดใหญ่สุด ฝังข้อมูลเกี่ยวกับภาพนั้นๆ อาทิ ชื่อภาพ (title), เจ้าของ (Author), รายละเอียด (description), คำค้น (keywords) ฯลฯ ด้วยการ เข้าไปเพิ่มข้อมูล file info (Alt+Shift+Ctrl+i) ในโปรแกรม โฟโต้ช็อป ซีเอสทู (Adobe PhotoShop CS2) แล้วเซฟรวมเข้าไปให้เรียบร้อย เวลาอัพโหลดไปยังเว็บต่างๆ จะสะดวกขึ้นอีกหน่อย เพราะไม่ต้องกรอกใหม่ซ้ำๆ

embeded file info IPTC/XMP - การเตรียมข้อมูล ฝังลงไปกับไฟล์รูป ด้วยโปรแกรม PhotoShop CS2

หนึ่งสัปดาห์ผ่านไป ก็มีภาพแรก ผ่านการอนุมัติออกมาได้ โดยแจ้งมาทางอีเมลล์เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ออนไลน์วางแผงขายในยี่สิบสี่ชั่วโมงถัดไป รหัสภาพคือ #7718866 และมีคนแรกดาวน์โหลดที่ขนาดภาพ small 847 x 567 px เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนเดียวกัน หลังถูก view ยี่สิบกว่าครั้ง ได้เครดิต(เงิน) สะสมไว้ 0.72$

i Stock Photo ถ่ายภาพได้ ขายภาพรวย

หนังสือภาษาไทย ที่มีรายละเอียดครบ และเข้าใจง่าย
"i Stock Photo ถ่ายภาพได้ ขายภาพรวย"
ISBN 9789741011612
ผู้แต่ง อนุชา ลีวรกุล anuslee@gmail.com
208 หน้า 195 บาท
สั่งซื้อได้ที่
Chimera, grotesque, gargoyle, demon, Notre-Dame Paris, France. September ภาพที่สองที่ผ่านการตรวจ 24 พย 2551
iStockPhoto
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
วันนี้ โดน reject อีกสามภาพ แต่ก็ผ่านมาอีกหนึ่งภาพ คือ chimera, gargoyle บน Notre-Dame รหัส #7835042
[x] contact binidia call: 09 0985 0272 ·» ((§))
binidia logo
binidia: (binary+idea+media) » Graphic Design, Web Design & Maintenance, e-Direct Mail, Online Registration and so on...
128/191 P.S.T.city home Building, Non-Si Rd. Soi 14, Yananwa, Bangkok 10120, Thailand.
Tel: 09 0985 0272,   email: kobbaka (at) gmail.com, Office Map» click, google map» click GPS: 13.690777,100.537777
(บินนิเดีย ๑๒๘/๑๙๑ อาคาร พีเอสทีซิตี้โฮม ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี 14, ยานนาวา กรุงเทพ ๑๐๑๒๐ โทร: ๐๙ ๐๙๘๕ ๐๒๗๒)

| IP=3.233.219.62 | Server Time= ICT 2021-06-25 19:30:10 pm | version 5.3.29
« บินนิเดีย » ขายภาพถ่ายออนไลน์ iStockPhoto.com © 2011 copyright. All rights reserved.